Osteopatia i cervicàlgia

Anomenem zona cervical a les vèrtebres situades al coll. Tenim set vèrtebres cervicals que uneixen el cap amb les costelles i espatlles. Per davant tenen una gran massa muscular i l’hioides, tiroides i paratiroides, la tràquea i l’esòfag.

Anomenem diverses molèsties o dolors cervicals:
— Sensació de pes a les espatlles i trapezis carregats.
— Falta de mobilitat en girar, inclinar o flexionar el cap.
— Mal de cap que puja des del coll.
— Formiguejos als braços, que poden ser causats per un pinçament cervical.
— Dolor constant a la zona del clatell, de dia i de nit.
— Dificultats per deglutir o respirar.

En funció de la descripció del dolor o de la limitació i de la manera que es va iniciar, podem analitzar possibles causes:
— Articular-muscular. Després d’accidents, cops o mals gestos, sedentarisme, falta de curvatura cervical, hèrnies, bruxisme (apretar de dents), respiració bucal o respiració d’emergència per estrés o bloqueig costal.
— Visceral. Tenim una relació entre els òrgans digestius i les cervicals per la sortida del nervi vago des del crani, inervació parasimàtica del sistema digestiu i del nervi frènic que surt de la tercera a la cinquena cervical i arriba fins el diafragma. Així una irritació cevical pot donar problemes digestius, com una mala alimentació o congestió de l’estómac, melsa, fetge, vesícula biliar poden irritar l’arrel nerviosa i sentir carregada o amb dolor la zona cervical.
— Emocional. La zona cervical té una relació molt directa amb la gestió que es faci de les emocions, les coses que no diem, les càrregues que anem adquirint i no ens tocaria, la falta de límits amb els altres.
Amb l’exploració osteopàtica el que es busca és l’origen o orígens del malestar. Així en el tractament es poden fer les correccions estructurals pertinents o modificacions en estils de vida que estiguin alterant el bon funcionament del sistema nerviós i provoquin dolors cervicals.
Per exemple, podem trobar diverses causes en un mateix cas: persones que els dolors cervicals se’ls van repetint periòdicament i a l’exploració trobem que fa anys va tenir un accident de trànsit i la curvatura cervical ha quedat disminuïda, que els hàbits alimentaris no són adients i que relaciona que es queda sense moviment cervical quan passa períodes d’estrés. Amb osteopatia abordarem totes les parts perquè la persona recuperi la seva capacitat d’adaptació i un nou equilibri.